iPad Mini 3

Apple iPad

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

iPad mini 3 - Wi-Fi - 16GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

8.080.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 16GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

10.580.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi - 64GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

10.680.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 64GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

13.280.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 128GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

15.680.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi - 128GB

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

12.880.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 128GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

17.480.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 16GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad Mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

12.680.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 64GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

15.280.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi - 128GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

14.580.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi - 16GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

9.880.000₫

iPad mini 3 - Wi-Fi - 64GB Cty

Được trang bị những tính năng độc đáo trên thế hệ iPad mini mới. Touch ID lần đầu được mang l..

12.280.000₫