Trả Góp 0%
Lãi Suất
Bảo Hành iPhone
1 Đổi 1
Thu Cũ Đổi Mới
Hoàn Tiền

Bảng giá iPhone sỉ, buôn, đại lý TPHCM

Bảng Giá Sỉ iPhone Ngày 17/01/2020
iPhone 11 Pro (Click xem giá bán lẻ)GIÁ
64gb zin 99
ĐEN20.000.000 đ
TRẮNG – XANH – VÀNG21.000.000 đ
256gb zin 99
ĐEN 26.100.000 đ
TRẮNG – VÀNG – XANH27.100.000 đ
512gb zin 9928.800.000 đ
iPhone 11
ĐEN 64GB14.900.000 đ
ĐỎ 64GB14.900.000 đ
TÍM 64GB15.100.000 đ
ĐEN – ĐỎ 128GB16.200.000 đ
iPhone XS MAX (Click xem giá bán lẻ)GIÁ
64gb zin 99 (CBH +300k)
ĐEN14.300.000 đ
TRẮNG14.300.000 đ
VÀNG15.500.000 đ
256gb zin 99
ĐEN15.100.000 đ
TRẮNG15.100.000 đ
VÀNG16.300.000 đ
iPhone XS
64gb zin 99
ĐEN11.900.000 đ
TRẮNG11.900.000 đ
VÀNG12.900.000 đ
iPhone XR ( Click xem giá bán lẻ)
64Gb zin 99 (còn bảo hành +200k)
ĐEN10.200.000 đ
TRẮNG10.200.000 đ
CAM10.200.000 đ
ĐỎ10.200.000 đ
XANH10.300.000 đ
iPhone X ( Click xem giá bán lẻ)
64gb zin 99
ĐEN10.000.000 đ
TRẮNG10.200.000 đ
256Ggb zin 99
ĐEN
TRẮNG11.400.000 đ
iPhone 8 PLUS ( Click xem giá bán lẻ)
8P – 64gb thay vỏ
ĐEN7.600.000 đ
TRẮNG7.600.000 đ
VÀNG7.900.000 đ
ĐỎ7.900.000 đ
iPhone 7 PLUS ( Click xem giá bán lẻ)
7P – 32gb thay zỏ zin
HỒNG5.600.000 đ
TRẮNG5.600.000 đ
ĐEN NHÁM5.600.000 đ
VÀNG5.800.000 đ
7P – 128gb thay zỏ zin
HỒNG6.200.000 đ
TRẮNG6.200.000 đ
ĐEN NHÁM6.100.000 đ
VÀNG6.400.000 đ
ĐỎ6.400.000 đ
iPhone 7G
7G – 32gb thay vỏ
HỒNG3.800.000 đ
TRẮNG3.800.000 đ
VÀNG4.000.000 đ
ĐEN3.800.000 đ
7g – 128GB thay vỏ
HỒNG =
TRẮNG =
ĐEN =
VÀNG =
iPhone 6S Plus ( Click xem giá bán lẻ)
6sPlus – 16gb thay vỏ (32g + 350k)
VÀNG3.900.000 đ
HỒNG3.700.000 đ
TRẮNG3.700.000 đ
ĐEN3.700.000 đ
6sPlus – 64gb thay vỏ
VÀNG4.500.000 đ
HỒNG4.300.000 đ
TRẮNG4.300.000 đ
ĐEN4.300.000 đ
iPhone 6S
6S – 16g thay vỏ (32g + 200k)
VÀNG2.850.000 đ
TRẮNG2.650.000 đ
ĐEN2.650.000 đ
HỒNG2.650.000 đ
6S – 64g thay vỏ
VÀNG3.300.000 đ
TRẮNG3.100.000 đ
ĐEN3.100.000 đ
HỒNG3.100.000 đ
iPhone 6 Plus ( Click xem giá bán lẻ)
6P – 16gb thay vỏ
VÀNG3.200.000 đ
TRẮNG3.100.000 đ
ĐEN3.100.000 đ
6P – 64gb thay vỏ
VÀNG3.650.000 đ
TRẮNG3.450.000 đ
ĐEN3.450.000 đ
iPhone 6G
6G – 16gb thay vỏ ( zin 99 +150k)
VÀNG2.200.000 đ
TRẮNG2.100.000 đ
ĐEN2.100.000 đ
6G – 64gb thay vỏ (zin 99 +150k)
VÀNG2.450.000 đ
TRẮNG2.300.000 đ
ĐEN2.300.000 đ
Sản phẩm giá tốt
x