ICCID mới nhất: 89014103279252831178
Hotline: 090 989 4468
Trả Góp 0%
Lãi Suất
Bảo Hành iPhone
1 Đổi 1
Thu Cũ Đổi Mới
Hoàn Tiền

Bảng giá iPhone 2020 mới nhất

0

Bảng giá iPhone 2020 ngày 17/01/2020

TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
iPhone 11 – 64gb BLACK 17.890.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 64gb WHITEN17.890.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 64gb RED17.390.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 64gb YELLOW 18.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 64gb PURPE 17.890.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 64gb GREEN 18.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iPhone 11 – 128gb BLACK 18.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 128gb WHITE 19.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 128gb RED 19.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 128gb YELLOW 19.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 128gb PURPE 19.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên sea
iPhone 11 – 128gb GREEN 19.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iPhone 11 – 256gb BLACK20.790.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 256gb WHITE 20.790.000 đ LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 256gb RED 20.790.000 đ LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 256gb YELLOW20.790.000 đ LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 256gb PURPE 20.790.000 đ LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iPhone 11 – 256gb GREEN 21.990.000 đ LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
     
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
iP 11 Pro – 64gb GOLD24.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 64gb GRAY23.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 64gb SILVE24.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 64gb GREEN

24.290.000 đ

LL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iP 11 Pro – 256gb GOLD28.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 256gb GRAY28.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 256gb SILVE28.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 256gb GREEN27.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iP 11 Pro – 512gb GOLD30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 512gb GRAY30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 512gb SILVE30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro – 512gb GREEN30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
     
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
iP 11 Pro Max – 64gb GOLD27.590.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 64gb GRAY27.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 64gb SILVE27.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 64gb GREEN27.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iP 11 Pro Max – 256gb GOLD30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 256gb GRAY30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 256gb SILVE 30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 256gb GREEN30.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
 
iP 11 Pro Max – 512gb GOLD32.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 512gb GRAY 32.290.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 512gb SILVE32.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal
iP 11 Pro Max – 512gb GREEN32.990.000 đLL/A – ZA/AChưa ActiveNguyên seal

 

iPhone 11 Pro Max Lock giá chỉ từ 17.790.000đ
Share.

About Author

Cửa hàng điện thoại Halo Mobile tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ một của hàng nhỏ lẻ, Halo Mobile đã vươn lên thành một cửa hàng điện thoại chuyên kinh doanh iPhone hàng đầu tại TPHCM hiện nay.

Leave A Reply